مراسم اخبار بازار نزدیکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

مراسم: اخبار بازار نزدیکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد

به دنبال بیانات مطرح شده است در مورد دزدیدن ابرهای کشور عزیزمان ایران به وسیله اسرائیل مدیر شرکت هواشناسی کشور تاکید کرد: این بیانات پایه علمی ندارد، چون دستکار

ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد

ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد

عبارات مهم : ایران

به دنبال بیانات مطرح شده است در مورد دزدیدن ابرهای کشور عزیزمان ایران به وسیله اسرائیل مدیر شرکت هواشناسی کشور تاکید کرد: این بیانات پایه علمی ندارد، چون دستکاری جو به وسیله بشر ممکن نیست. جهت همین مدعیان ابردزدی باید ادعای خود را در جمع کارشناسی به اثبات برسانند.

به گزارش ایسنا، سردارغلامرضا جلالی -رئیس شرکت پدافند غیرعامل کشور- روز دوشنبه در سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، با اشاره به وجود معضلات عوض کردن اقلیم در ایران، تغییرات اقلیمی کشور عزیزمان ایران را مشکوک به دخالت خارجی ها دانست و گفت: مراکز علمی کشور مطالعه ای در این خصوص انجام داده اند که نتیجه مطالعات دخالت خارجی ها در عنوان عوض کردن اقلیم را تأیید می کند.

این مقام مسئول همچنین اشاره کرده بود که «تیم های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه، ابرهای در حال ورود به کشور عزیزمان ایران را غیربارور می کنند؛ علاوه بر این ما با بحث ابردزدی و برف دزدی نیز مواجه هستیم.»

ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد

در مورد این بیانات داود پرهیزکار –معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر شرکت هواشناسی کشور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ابردزدی و دخالت خارجی ها در تغییرات اقلیمی کشور عزیزمان ایران مبنای علمی ندارد و از منظر علم هواشناسی رد می شود، گفت: خشکسالی های مکرر و کمبود بارش در کشور عزیزمان ایران ناشی از پدیده گرمایش جهانی و به تبع آن عوض کردن اقلیم است نه دخالت کشورهای دیگر.

وی با تاکید بر اینکه عوض کردن اقلیم یک بحث علمی و مرتبط با گرمایش جهانی هست، گفت: عوض کردن اقلیم تنها مسئله کشور عزیزمان ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها درگیر این پدیده هستند و در مناطق متفاوت پیامدهای گرمایش جهانی به شکل های متفاوت ظهور و بروز پیدا کرده است.

به دنبال بیانات مطرح شده است در مورد دزدیدن ابرهای کشور عزیزمان ایران به وسیله اسرائیل مدیر شرکت هواشناسی کشور تاکید کرد: این بیانات پایه علمی ندارد، چون دستکار

افزایش یک درجه ای دمای کره زمین

رئیس شرکت هواشناسی با این توضیح که گرمایش جهانی هم ناشی از زیاد کردن غلظت گاز دی اکسید کربن در جو هست، اظهار کرد: بعد از صنعتی شدن کشورها غلظت دی اکسیدکربن دنیا زیاد کردن یافته، به طوری که طی سه دهه اخیر موزیک رشد این گاز شتابان بوده هست، بنابراین شاهدیم که امروزه دمای کره زمین نسبت به پیش از دوره صنعتی شدن جهان، یک درجه سلسیوس زیاد کردن یافته است.

تاثیر عوض کردن اقلیم در ایران

پرهیزکار با اشاره به اینکه قطعا زیاد کردن دمای زمین روی پدیده های هوا تاثیر می گذارد، تصریح کرد: مخاطرات طبیعی مثل خشکسالی های متوالی، سیل ها، طوفان ها و … ناشی از عوض کردن اقلیم و گرمایش جهانی است که در مناطق متفاوت به شکل های متفاوت بروز می کند. جهت مثال در کشور عزیزمان ایران مخاطرات ناشی از عوض کردن اقلیم، خود را به شکل خشکسالی های مکرر همراه با سیل های ویرانگر نشان می دهد.

ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد

وی با اشاره به وقوع خشکسالی در ایران، گفت: حدود 11 سال است که بارش های کشور بالای نرمال نرفته است و در تمام این سال ها میانگین بارندگی کشور در حد نرمال یا زیر نرمال ثبت شده است است که همین عنوان خشکسالی را در کشور عزیزمان ایران تایید می کند. از سوی دیگر طی سال های اخیر شاهد سیل های مخرب در بعضی مناطق کشور هستیم که خسارات مالی بسیاری هم ایجاد می کند که ماحصل عوض کردن اقلیم در کشور عزیزمان ایران است.

به گفته مدیر شرکت هواشناسی، عوض کردن اقلیم ناشی از گرمایش جهانی هست، نه دخالت کشورهای دیگر در جو. واضح است که جریانات هوا بسیار عظیم هستند و امکان دستکاری و ایجاد عوض کردن در جو به وسیله بشر وجود ندارد.

به دنبال بیانات مطرح شده است در مورد دزدیدن ابرهای کشور عزیزمان ایران به وسیله اسرائیل مدیر شرکت هواشناسی کشور تاکید کرد: این بیانات پایه علمی ندارد، چون دستکار

پرهیزکار در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا بیانات مطرح شده است در مورد دخالت در روند تغییرات اقلیم به عنوان یک بحث علمی در دنیا مطرح است یا خیر؟ گفت: در مجامع علمی هواشناسی دنیا چنین مباحثی اصلا مطرح نیست و به هیچ وجه صحبتی در مورد امکان دستکاری جو، ابردزدی یا برف دزدی وجود ندارد.

ابردزدی پایه علمی ندارد

ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد

این مقام مسئول در شرکت هواشناسی کشور همچنین با تاکید بر اینکه ابردزدی و برف دزدی پایه علمی ندارد، تصریح کرد: ابرهایی که مسئول بارش هستند عمدتا ابرهای سیستماتیک هستند که همراه با سامانه های هوا وارد کشور می شوند و معمولا منطقه نسبتا وسیعی را در برمی گیرند. جهت همین هم است که در بسیاری مواقع شرکت هواشناسی در یک بازه همزمان جهت 10 تا 20 استان آینده نگری بارش می کند. تاکید می کنم که امکان دستکاری، تضعیف یا تقویت این سامانه های هوا به وسیله بشر وجود ندارد.

پرهیزکار در پاسخ به این ابهام بحث های ابردزدی و برف دزدی با چه هدفی مطرح می شود؟، گفت: قطعا کسانی که این بیانات را مطرح می کنند باید پاسخگو باشند که چه هدفی را از طرح این مباحث دنبال می کنند، ولی از نظر علم هواشناسی این بیانات رد می شود و پایه علمی ندارد.

مدعیان، باید ابردزدی را در جمع کارشناسی اثبات کنند

رئیس شرکت هواشناسی همچنین با اشاره به ضرروت توجه به مبنای علمی ادعاها، سئوالی را در ارتباط با این عنوان مطرح کرده و گفت: آیا کسانی که ادعاهایی مثل ابردزدی، برف دزدی و تولید آب را مطرح می کنند؛ هرگز جهت پیگیری ادعای خود به شرکت هواشناسی مراجعه نمی کنند. همین عنوان نشان می دهد که این مباحث پایه علمی ندارد و این افراد می دانند که اگر جهت پیگیری چنین ادعاهایی به شرکت هواشناسی مراجعه کنند؛ باید در جمع کارشناسی و بر اساس ادله علمی ادعاهای خود را به اثبات برسانند و از آنجا که می دانند کارهایشان مبنای علمی ندارد، هرگز سراغ شرکت هواشناسی نمی آیند.

وی ادامه داد: ما معمولا این دست ادعاها و اخبار را در خارج از شرکت هواشناسی می شنویم. همین عنوان نشان می دهد که افراد مطرح کننده این ادعاها مطمئن هستند که حرف هایشان پایه علمی ندارد و جهت همین هم از مراجعه به شرکت هواشناسی کشور که متولی مهم مباحث اقیلم شناسی و هواشناسی کشور هست؛ خودداری می کنند.

واژه های کلیدی: ایران | هواشناسی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz