مراسم اخبار بازار نزدیکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

مراسم: اخبار بازار نزدیکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی خدمه پرواز در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به سرطان

تحقیق تازه نشان می دهد خدمه پرواز به علت قرارگیری منظم در معرض مواد سرطان زا، تناوب های مختل خواب و آلاینده های احتمالی شیمیایی در معرض اوج مبتلا شدن به بعضی ان

خدمه پرواز در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به سرطان

خدمه پرواز در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به سرطان

عبارات مهم : پرواز

تحقیق تازه نشان می دهد خدمه پرواز به علت قرارگیری منظم در معرض مواد سرطان زا، تناوب های مختل خواب و آلاینده های احتمالی شیمیایی در معرض اوج مبتلا شدن به بعضی انواع سرطان ها قرار دارند.

به گزارش مهر، طبق نتیجه های مطالعه محققان دانشگاه هاروارد، خدمه پرواز همواره در معرض بیشترین میزان اشعه یونیزه شده است قرار دارند، چراکه هم در معرض این اشعه ها هستند و هیچ محافظتی در برابر این اشعه کیهانی در هواپیما وجود ندارد.

«آیرینا مورداکوویچ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما حاکی از میزان اوج مبتلا شدن به چندین نوع سرطان در بین خدمه پرواز است.»

خدمه پرواز در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به سرطان

این مطالعه مشمول بر بررسی داده های ۵۳۶۶ خدمه پرواز در آمریکا بوده است که با شیوع سرطان در بین جمعیت عمومی مقایسه شده است است.

نتایج نشان داد خدمه پرواز با شیوع بالاتر سرطان های سینه، سرطان پوست ملانوما و سرطان پوست غیرملانوما در بین زنان مواجه هستند.

تحقیق تازه نشان می دهد خدمه پرواز به علت قرارگیری منظم در معرض مواد سرطان زا، تناوب های مختل خواب و آلاینده های احتمالی شیمیایی در معرض اوج مبتلا شدن به بعضی ان

محققان تاکید دارند باید با انجام اقداماتی در زمینه کنترل میزان اشعه ها، و به حداقل رساندن اختلال ریتم شبانه روزی، ریسک مبتلا شدن به سرطان در بین خدمه پرواز به حداقل برسد.

واژه های کلیدی: پرواز | محققان | مطالعه | مبتلا شدن | سرطان پوست | مواد سرطان زا | انواع سرطان ها | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz